Čínské mávající kočky: Příběh a Význam v Čínské Kultuře

Čínská kultura je plná symboliky a tradice, z nichž jedna z nejznámějších je "mávající kočka" neboli Maneki-neko. Tato populární symbolika se stala ikonou štěstí, prosperity a ochrany a je běžně viděna v čínských obchodech, restauracích a domácnostech. Pověst o mávající kočce je bohatá a fascinující, stejně jako její místo v čínské tradici.

Původ Mávající Kočky:

Mávající kočky mají své kořeny v japonské a čínské kultuře a představují symbol ochrany a štěstí. Podle legendy jeden japonský chrám byl zachráněn díky gestu mávající kočky, která přivolala bohatství a štěstí. Tento příběh se rozšířil a kočka se stala symbolem štěstí a prosperujícího byznysu.

Symbolika:

Mávající kočka má obvykle jednu nebo obě tlapky zvednuté, což je interpretováno jako zvání štěstí a klientely. Barvy, které má na sobě (obvykle bílá, černá nebo zlatá) mají také své vlastní významy - bílá pro čistotu, černá pro odvrácení negativní energie a zlato pro bohatství.

Různé Významy Podle Tlapky:

  • Levá tlapka nahoru: Mávání levou tlapkou se má většinou vztahovat k přilákání zákazníků nebo štěstí.
  • Pravá tlapka nahoru: Zvednutí pravé tlapky se spojuje s bohatstvím a penězi.
  • Obě tlapky nahoru: Když jsou obě tlapky zvednuté, má to význam pro štěstí a ochranu.

Použití v Každodenním životě:

Mávající kočky jsou často na výloze obchodu nebo v domácnostech. V obchodech představuje štěstí a přivolává zákazníky, zatímco doma je vnímána jako ochrana a symbol prosperity.

závěrem:

Mávající kočka je nepochybně jedním z nejpozoruhodnějších symbolů v čínské kultuře, ztělesňuje štěstí, prosperitu a ochranu. S její bohatou historií a silnými kořeny v tradičních příbězích má tato kočka zásadní místo v mnoha srdcích, a představuje naději a optimismus pro mnohé lidi, kteří si přejí šťastný a bohatý život.

MUG366_001_1613401710Cerna_cinska_kocka